SEPAK TAKRAW LEAGUE 2019

SEPAK TAKRAW LEAGUE 2019
SILA BACA DENGAN TELITI!

PERINGATAN: Segala risiko pembelian secara online tiket Sepak Takraw League 2019 hendaklah difahami dan dipatuhi oleh PEMBELI. Sebelum membuat pembelian secara online, pastikan anda telah memahami dan komited untuk mematuhi segala terma dan syarat yang telah ditetapkan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan, sila tinggalkan laman pembelian serta merta.

TERMA DAN SYARAT: PEMBELIAN TIKET Sepak Takraw League 2019 SECARA ONLINE.

  1. Satu (1) MyKad/Pasport, Satu (1) transaksi sahaja.  Satu (1) transaksi, lima (5) keping tiket sahaja.
  2. Jika terdapat transaksi yang berjaya pada masa jualan telah mencapai kuota, transaksi pembeli akan dibatalkan dan pembeli akan dimaklumkan oleh Tickethotline serta wang pembeli akan dikembalikan.
  3. Jika terdapat satu (1) I.C memiliki dua atau lebih transaksi yang berjaya, Tickethotline hanya akan meluluskan satu transaksi sahaja.
  4. Jika anda mengalami kesulitan dan tidak pasti akan status transaksi anda berjaya atau tidak, jangan ulangi proses pembelian (jangan klik BACK pada browser anda) atau jangan membuat transaksi baharu. Ini adalah untuk mengelakkan transaksi pendua (Duplicate Transaction). Sila VERIFY PURCHASE anda atau hubungi Tickethotline serta merta.
  5. Bagi transaksi yang berjaya, pembeli akan menerima ‘Transaction Confirmation’ yang dihantar kepada emel anda dalam masa SATU (1) hari bekerja.
  6. TIADA BAYARAN BALIK:  SEBARANG TUNTUTAN PEMBAYARAN BALIK WANG TIDAK DIBENARKAN. Sila BACA dan semak maklumat acara/perlawanan yang dipilih dengan teliti sebelum mengesahkan pembelian. Pembelian adalah muktamad, tidak boleh ditukar dan pembayaran balik wang tidak dibenarkan. Wang bagi transaksi pendua (Duplicate Transaction) yang berjaya juga tidak boleh dikembalikan kerana urus niaga pendua menghalang pelanggan lain daripada membuat pembelian. Tiada bayaran balik untuk sebarang perkhidmatan/pembelian yang tidak digunakan atau digunakan sebahagian sahaja.
  7. Pembatalan, pertukaran atau pembayaran balik wang pembelian akibat kesilapan membaca atau memilih maklumat acara yang salah TIDAK DIBENARKAN sama sekali.
  8. Pembelian yang tidak ditebus TIDAK BOLEH dituntut untuk pembayaran balik wang pembeli.
  9. Pembelian TIDAK BOLEH dipindah hak milik.  Pindah milik pembelian TIDAK DIBENARKAN sama sekali dalam sebarang keadaan sekalipun.

Cancel